Unia Europejska- podstawowe wiadomości.
(UE)

Kurs obejmuje zagadnienia związane z Unią Europejską: jej genezą, organami, celami, zadaniami, uczestnictwem Polski.