Wielokąty
(wielokąty)

 This course requires an enrolment key


Obliczanie pól wielokątów: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu oraz deltoidu.

This course requires an enrolment key