XIX wiek
(XIX wiek)

 This course requires an enrolment key

Kurs obejmował będzie ważne zagadnienia z historii XIX wieku. Skupimy się głownie na historii ziem polskich pod zaborami, a więc na powstaniu listopadowym, styczniowym, germanizacji, rusyfikacji i autonomii galicyjskiej oraz na odpowiedzi Polaków na działania zaborców.

  • Teacher: Julita Hulewicz
  • Teacher: Kinga Kurjańska
  • This course requires an enrolment key