• Kurs "Roztwory wodne" to nie tylko wiadomości o wodzie jako rozpuszczalniku. Zawiera również zagadnienia związane z ochrona wód.


    jezioro