• Kurs "Present Simple" dotyczy języka obcego - Angielskiego i ma na celu wyjaśnienie zagadnień związanych z podstawowym czasem teraźniejszym stosowanym w języku angielskim.
  • Teatr przez stulecia, czyli jak rozwijał się teatr.